TSFC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นใด กรณีปิดบัญชีของลูกค้า
 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
ปี 2562 ปี 2561
28 พฤศจิกายน 2561  TSFC โดยคุณอารยา ยมนา กรรมการผู้จัดการฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand SEC Policy Dialogue 2018 : Regulating by Market Forces”
16 พฤศจิกายน 2561  ขอความร่วมมืองดเว้นการมอบของขวัญให้ TSFC
10 ตุลาคม 2561  TSFC โดยคุณเกศรา มัญชุศรี-ประธานฯ และ คุณอารยา ยมนา-กรรมการผู้จัดการฯ นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุล เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
20 กันยายน 2561  ISFC หรือ Indonesia Securities Finance Corporation ได้เข้าเยี่ยมเยียน บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) : TSFC เพื่อแนะนำตัวและแนะนำบริษัท ถึงความเป็นมาในการก่อตั้ง SFC ในอินโดนีเซีย
07 กันยายน 2561  TSFC โดยกรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตรจากสถาบัน BSI “INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013”
07 กันยายน 2561  TSFC ทำธุรกรรมให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกรรมเครดิตบาลานซ์
27 สิงหาคม 2561  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์
16 กรกฎาคม 2561  เพิ่มช่องทางการรับฝากเงินผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) (ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรี, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์)
07 มิถุนายน 2561  TSFC โดยคุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)”
27 เมษายน 2561  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
21 เมษายน 2561  ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
03 เมษายน 2561  กรรมการและผู้บริหารของ TSFC ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณประธานกรรมการ คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เนื่องด้วยลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ
28 มีนาคม 2561  รายงานประจำปี 2560
28 มีนาคม 2561  หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
28 มีนาคม 2561  หนังสือมอบฉันทะ
02 มีนาคม 2561  แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
26 มกราคม 2561  TSFC ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค ในการสร้างอาคารปฏิบัติการและวัสดุครุภัณฑ์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 มกราคม 2561  TSFC ทำบุญบริษัทฯ เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีคุณอารยา ยมนา-กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญถวายภัตตาหารพร้อมสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักงานใหญ่
15 มกราคม 2561  กรรมการผู้จัดการของ TSFC คุณอารยา ยมนา และทีมงาน ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินหลายแห่ง

22 ธันวาคม 2560  ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-”
12 ธันวาคม 2560  ขอความร่วมมืองดเว้นการมอบของขวัญให้ TSFC
23 พฤศจิกายน 2560  ชุดเอกสารเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทมาร์จิ้นในระบบเครดิตบาลานซ์ ฉบับใหม่
1 พฤศจิกายน 2560  แนวทางการดาเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์
1 พฤศจิกายน 2560  แนวทางจัดการกรณีผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ โดยใช้วิธี Pending Settlement
19 ตุลาคม 2560  คุณอารยา ยมนา กรรมการผู้จัดการ นำผู้บริหารและพนักงาน “ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
27 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
21 เมษายน 2560 ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
29 มีนาคม 2560 รายงานประจำปี 2559
27 มีนาคม 2560 หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
27 มีนาคม 2560 หนังสือมอบฉันทะ
24 กุมภาพันธ์ 2560 การแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
06 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการผู้จัดการของ TSFC คุณอารยา ยมนา และทีมงาน เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินหลายแห่ง
25 มกราคม 2560 TSFC ทำบุญบริษัทฯ เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยมีคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา - ประธานกรรมการ, คุณอารยา ยมนา - กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักงานใหญ่
04 มกราคม 2560 คุณอารยา ยมนา-กรรมการผู้จัดการ เข้าพบคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

19 ธันวาคม 2559 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-”
28 พฤศจิกายน 2559 ขอความร่วมมืองดเว้นการมอบของขวัญให้ TSFC
18 ตุลาคม 2559 คุณอารยา ยมนา กรรมการผู้จัดการ นำผู้บริหารและพนักงาน “ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
14 ตุลาคม 2559 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย
13 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารกองทุนของ บลจ. ธนชาต ได้เข้าพบคุณอารยา ยมนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
24 มิถุนายน 2559 คุณอารยา ยมนา ได้แสดงความยินดีกับ ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร ของ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
24 มิถุนายน 2559 คุณอารยา ยมนา กรรมการผู้จัดการ TSFC ได้นำทีมงานเข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของ สมาคมตราสารหนี้ไทย
25 เมษายน 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
20 เมษายน 2559 ประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
25 มีนาคม 2559 หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
29 กุมภาพันธ์ 2559 การแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
05 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การนำส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า

09 ธันวาคม 2558 ขอความร่วมมืองดเว้นการมอบของขวัญให้ TSFC
25 พฤศจิกายน 2558 ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “BBB-” จากระดับ “BB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
18 พฤศจิกายน 2558 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
02 เมษายน 2558 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
ประกาศการจ่ายเงินปันผล
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
ประวัติกรรมการ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
ข้อบังคับของบริษัท
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน
25 กุมภาพันธ์ 2558 TSFC ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ KSFC
02 กุมภาพันธ์ 2558 TSFC ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต (CAC)
21 มกราคม 2558 หนังสือแจ้งมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
15 มกราคม 2558 TSFC และ JSF ได้ลงนาม MOU ร่วมกัน
15 มกราคม 2558 JSF ได้เดินทางมาเยี่ยม SET, SEC และ TSFC

04 ธันวาคม 2557 ประกาศผลอันดับเครดิตองค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
21 กรกฎาคม 2557 เพิ่มความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับ TSFC ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และกระทรวงการคลัง เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 เพิ่มเป็นร้อยละ 40.65
28 พฤษภาคม 2557 การจดทะเบียนเข้าร่วม FATCA


ประกาศ
ปี 2562
28 ธันวาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
18 ธันวาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
14 ธันวาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
11 ธันวาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 พฤศจิกายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
13 พฤศจิกายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 ตุลาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
26 ตุลาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
24 ตุลาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
22 ตุลาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
12 ตุลาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
10 ตุลาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 กันยายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
26 กันยายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
21 กันยายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 สิงหาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
17 สิงหาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
16 สิงหาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
03 สิงหาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 กรกฎาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
19 กรกฎาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
06 กรกฎาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 มิถุนายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
21 มิถุนายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 พฤษภาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 พฤษภาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
23 พฤษภาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
17 พฤษภาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
16 พฤษภาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
02 พฤษภาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 เมษายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
24 เมษายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
17 เมษายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
02 เมษายน 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 มีนาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 มีนาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
16 มีนาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 มีนาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
02 มีนาคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
13 กุมภาพันธ์ 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 กุมภาพันธ์ 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 กุมภาพันธ์ 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 มกราคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 มกราคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
25 มกราคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
18 มกราคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
17 มกราคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 มกราคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 มกราคม 2561  หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ

29 ธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 ธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
26 ธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
22 ธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
18 ธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
04 ธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
21 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
20 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
03 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 ตุลาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
24 ตุลาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 ตุลาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
05 ตุลาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 กันยายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
25 กันยายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
14 กันยายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
11 กันยายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 สิงหาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 สิงหาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
25 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
18 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
04 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 มิถุนายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
19 มิถุนายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 มิถุนายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
05 มิถุนายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
25 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
22 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
18 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
12 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
05 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 เมษายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
07 เมษายน 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 มีนาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
10 มีนาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 มีนาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
06 มีนาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
03 มีนาคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 กุมภาพันธ์ 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 กุมภาพันธ์ 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
14 กุมภาพันธ์ 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
10 กุมภาพันธ์ 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
26 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
17 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
16 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
05 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
04 มกราคม 2560 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ

26 ธันวาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
20 ธันวาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
19 ธันวาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
14 ธันวาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
13 ธันวาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 ธันวาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 พฤศจิกายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 พฤศจิกายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
25 พฤศจิกายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 ตุลาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
25 ตุลาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
21 ตุลาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
20 ตุลาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
13 ตุลาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
06 ตุลาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 กันยายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 กันยายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
19 กันยายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
12 กันยายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 สิงหาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 สิงหาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 สิงหาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
01 สิงหาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
22 กรกฎาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
11 กรกฎาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 มิถุนายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 พฤษภาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
18 พฤษภาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
10 พฤษภาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 เมษายน 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 มีนาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 มีนาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 มีนาคม 2559 อัตราดอกเบี้ย
23 มีนาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
22 มีนาคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 กุมภาพันธ์ 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
25 กุมภาพันธ์ 2559 อัตราดอกเบี้ย
04 กุมภาพันธ์ 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 มกราคม 2559 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 มกราคม 2559 อัตราดอกเบี้ย

30 ธันวาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
21 ธันวาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 พฤศจิกายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 พฤศจิกายน 2558 อัตราดอกเบี้ย
16 พฤศจิกายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 พฤศจิกายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 ตุลาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 ตุลาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 ตุลาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
26 ตุลาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 กันยายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 กันยายน 2558 อัตราดอกเบี้ย
31 สิงหาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 สิงหาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
03 สิงหาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 กรกฎาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 กรกฎาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
08 กรกฎาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 มิถุนายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
26 มิถุนายน 2558 อัตราดอกเบี้ย
02 มิถุนายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 พฤษภาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
29 พฤษภาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 พฤษภาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
12 พฤษภาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 เมษายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
28 เมษายน 2558 อัตราดอกเบี้ย
24 เมษายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
17 เมษายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
10 เมษายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
08 เมษายน 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
31 มีนาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 มีนาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
26 มีนาคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
11 มีนาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
10 มีนาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
06 มีนาคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
27 กุมภาพันธ์ 2558 อัตราดอกเบี้ย
27 กุมภาพันธ์ 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
20 กุมภาพันธ์ 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
19 กุมภาพันธ์ 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
13 กุมภาพันธ์ 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
09 กุมภาพันธ์ 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
30 มกราคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
29 มกราคม 2558 อัตราดอกเบี้ย
26 มกราคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
23 มกราคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
16 มกราคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
12 มกราคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ
05 มกราคม 2558 หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ

กิจกรรม
ปี 2559
5 เมษายน 2559 TSFC ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
20-21 กุมภาพันธ์ 2559 TSFC เข้าร่วมการแข่งขัน SET-Broker Badminton Championship 2016
ปี 2558
19-20 ธันวาคม 2558 จัดสัมมนา และ outing ที่ชลบุรี สัตหีบ และร่วมกันปลูกปะการังพร้อมนำลงสู่ท้องทะเลเพื่อคืนความงามสู่ธรรมชาติ ณ.หาดเตยงาม
13-14 มิถุนายน 2558 TSFC เข้าร่วมการแข่งขัน SET-Broker Table Tennis 2015
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 TSFC เข้าร่วมการแข่งขัน SET-Broker Badminton Championship 2015
ปี 2557
18 ตุลาคม 2557 จัดสัมมนา และ outing ที่ราชบุรี พร้อมแบ่งปันสิ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์กับน้อง ๆ ที่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง
31 พฤษภาคม 2557 TSFC เข้าร่วมการแข่งขัน SET-Broker Table Tennis 2014